Kontakt

Water Resources

Water Resources, s.r.o.
Hlavná 294
925 91 Kráľová nad Váhom
Slovenská republika

Mobil: 0908 846 241
E-mail: info@citropur.sk

IČO: 45986819
DIČ: 2023165617
IČ DPH: SK2023165617

štatutárny orgán/zastúpená: Ing. Roman Matušica

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č.: 26717/T

bankové spojenie: Tatra Banka, č. účtu: 2922848816/1100, IBAN: SK71 1100 0000 0029 2284 8816