Príslušenstvo

Dôležitosť údržby!

Ponúkame širokú škálu originálnych komponentov pre všetky naše filtre a čističky s cieľom maximalizovať ich účinnosť v dlhodobom horizonte.

 

Údržbe filtra je nevyhnutné venovať osobitnú pozornosť. Výmena filtra podľa pokynov v návode na údržbu zaručí účinnosť filtrácie.

Rovnaký prísny prístup k rešpektovaniu času medzi údržbou je rovnako dôležitý pre zariadenia vybavené aktívnym uhlím ako aj pre UVc sterilizátory.

Každý komponent je dostupný v logistickom centre.

Všetky komponenty je možné identifikovať podľa ich vlastného produktového čísla.

Údržba a záruka komponentov zodpovedajú kvalite našich filtrov a čističiek.